Serbian >>>

English >>>

Predstavljamo Vam banke sa najpovoljnijim uslovima za dobijanje stambenih kredita...

Kako izabrati pravu banku (stambeni kredit)? Jednostvano, uporedite sve uslove banaka na nasem trzistu i izaberite najpovoljnije. Dobro pazite na sve moguce troskove koje pojedine banke naplacuju. Nas savet je da ne zurite i da pazljivo procitate svaku ponudu. Nadamo se da smo Vam olaksali posao.

Stambeni krediti
11 banaka

Za tacniju ponudu obavezno proverite zvanican sajt Banke

 


 

 

Zvanicni sajtovi banaka:

Alpha Banka

Banca Intesa

EFG Eurobank

Erste Banka

Hypo-alpe-adria Banka

Kbc banka

Komercijalna Banka

Credit Agricole banka

Postanska Stedionica

ProCredit Banka

Raiffeisen Bank

Societe Generale Bank

Srpska Banka

Univerzal Banka

Vojvodjanska Banka NBG

Volks Banka

 

HVB Bank

Koliko dugo planirate da renovirate svoju kuću ili stan?
Sanjate o tome da se odvojite od roditelja i počnete da živite sami? Razmišljate o gradnji nove kuće za Vašu porodicu?
Kako obezbediti finansijska sredstva i na koji vremenski rok?

Ovo je verovatno jedna od najvažnijih odluka u Vašem životu, koja zaslužuje posebnu pažnju.

HVB Banka je tu da Vam pruži profesionalni savet i rešenje za ispunjenje Vaših snova o kupovini novog stana ili kuće uz mogućnost otplate do 20 godina i atraktivnu kamatu.

Za početak, upoznajte se sa našim uslovima kreditiranja iz dokumenta koji sledi.

 

Namena kredita:

za kupovinu nepokretnosti
 
za rekonstrukciju i adaptaciju nepokretnosti

Korisnik kredita je ujedno i vlasnik kupljene nepokretnosti
 
Korisnik kredita stanuje u predmentoj nepokretnosti
 
 

Korisnici kredita:

Rezidenti punoletna fizička lica sa stalnim zaposlenjem, ne mlađi od 22 i ne stariji od 65 godina na dan otplate poslednje mesečne rate kredita
 

Otplata kredita:

Mesečne rate
 

Period otplate:

5 do 20 godina
 

5 do 10 godina
 

Učešće:

20% do 30%

(upla
ćuje se u Banci i zajedno sa ododbrenim sredstvima uplaćuje na račun prodavca ili izvođača radova)
 

Iznos kredita:

od 5.000 do 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 

od 5.000 do 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 

Nominalna kamatna stopa:
- indeksirano u EUR

8,95% godišnje, varjabilna
7,95% kod štednje za kredit
 

9,5% godišnje,
varjabilna
8,5% kod štednje za kredit
 

Efektivna kamatna stopa:
- indeksirano u EUR

9,63 - 10,29%
(u slu
čaju štednje za kredit 8,53 - 9,19%)

 

10,23 - 10,90%
(u slučaju štednje za kredit 9,34 - 9,76%)

 

Jednokratna  naknada:

2,0% jednokratno od iznosa kredita
 

Preduslov: Uplata zarade klijenta na tekući račun otvoren kod HVB banke.
 

Obavezni  instrumenti  obezbeđenja:

1. Uspostavljanje založnog prava (hipoteke) prvog reda nad predmetnom ili drugom nepokretnosti (kuća, stan) čija je vrednost u odnosu na iznos zahtevanog kredita najmanje u odnosu 1,25:1 (na primer, ukoliko je vrednost predmente nepokretnosti 100.000 EUR, iznos kredita može iznositi maksimalno 80.000 EUR). Vrednost nepokretnosti procenjuje sudski veštak izabran od strane Banke.

2. Osiguranje nepokretnosti u formi i sa sadržinom prihvatljivom za Banku, vinkulirano u korist Banke.

3. Osiguranje života korisnika kredita u formi i sa sadržinom prihvatljivom za Banku, vinkulirano u korist Banke.

4. Blanko potpisane menice od strane dužnika i solidarnog dužnika u vrednosti kredita.
 

Ostale informacije:

Kreditna sposobnost dužnika: mesečna rata otplate kredita zajedno sa ostalim kreditnim zaduženjima može biti u visini do 50% mesečnih neto prihoda.

Banka omogu
ćava zaduženje korisnika kredita i do 70% ukoliko obezbedi jednog žiranta čija mesečna rata otplate kredita može biti u visini do 50% mesečnih neto prihoda.

Ukoliko je korisnik uredno uplatio mese
čne iznose po osnovu štednje za kredit - racio do 100%.

Obra
čun vrši Banka.
 

Važna napomena :
U skladu sa preporukom NBS, želimo da vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom (EUR, CHF) nosi kursni rizik.

 

Stanovi Beograd, placevi Beograd, kuce Beograd, reci koje kucate u Vasem pretrazivacu...


Pocetna - Beograd - Vesti - Agencije i posrednici - Stambeni krediti - Uredjenje enterijera - Dokumenti
Ponuda nekretnina - Potraznja nekretnina - Dodaj oglas - FAQ - Marketing - Kontakt


Copyright © 2006 Real Estate Belgrade - www.vidimSE.net - Web Design