Serbian >>>

English >>>

Predstavljamo Vam banke sa najpovoljnijim uslovima za dobijanje stambenih kredita...

Kako izabrati pravu banku (stambeni kredit)? Jednostvano, uporedite sve uslove banaka na nasem trzistu i izaberite najpovoljnije. Dobro pazite na sve moguce troskove koje pojedine banke naplacuju. Nas savet je da ne zurite i da pazljivo procitate svaku ponudu. Nadamo se da smo Vam olaksali posao.

Stambeni krediti
11 banaka

Za tacniju ponudu obavezno proverite zvanican sajt Banke

 


 

 

Zvanicni sajtovi banaka:

Alpha Banka

Banca Intesa

EFG Eurobank

Erste Banka

Hypo-alpe-adria Banka

Kbc banka

Komercijalna Banka

Credit Agricole banka

Postanska Stedionica

ProCredit Banka

Raiffeisen Bank

Societe Generale Bank

Srpska Banka

Univerzal Banka

Vojvodjanska Banka NBG

Volks Banka

Hypo Alpe-Adria Bank

Model kredita
Bez depozita i učešća
Uz 20% učešća
Uz 20% depozita
Nominalna kamatna stopa sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije
7,25 % promenljiva
7,25 % promenljiva
6,25 % promenljiva
Nominalna kamatna stopa bez osiguranja kod Nacionalne korporacije
8,25 %
promenljiva
8,25 %
promenljiva
7,25 %
promenljiva
Potrebna procenjena vrednost nekretnine
1 : 1,3
1 : 1,25
1 : 1
Efektivna kamatna stopa
Od 7,93% do 9,63%
Od 7,93% do 9,63%
Od 7,83% do 9,17%

 
Uslovi za odobravanje namenskih stambenih kredita fizičkim licima sa valutnom klauzulom u EUR
Preduslovi za kredit
- Krediti se odobravaju državljanima SCG sa prebivalištem u Republici Srbiji;
-
Korisnik kredita i sudužnik moraju biti u stalnom radnom odnosu najmanje 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca, a za privatne preduzetnike najmanje 3 godine poslovanja firme;
-
Godine života: minimum punoletstvo, maksimum 65 (za kredite bez osiguranja kod Nacionalne korporacije 68 godina) u momentu otplate poslednjeg anuiteta;
-
Minimalna neto mesečna zarada, 250 €
Kreditna sposobnost
- Kreditna sposobnost korisnika kredita/sudužnika i solidarnih jemaca: anuitet ne sme prelaziti 1/2 neto mesečne zarade i to nakon odbitka svih obustava (drugi krediti, alimentacije i ostale zabrane)
Kamatna stopa na depozit
- 1% na godišnjem nivou – promenljiva
Iznos kredita
- od 10.000 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
Način otplate
- U mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
Prevremena konačna otplata kredita
- 2% na iznos otplate;
Delimična otplata kredita
- 2% na iznos otplate;
Rok otplate
- do 30 godina;
Jednokratna naknada za kredite sa depozitom
- 1% na odobreni iznos kredita;
Jednokratna naknada za kredite bez depozita
- 1,5 % na odobreni iznos kredita;
Instrumenti obezbeđenja
- Hipoteka prvog reda u korist Banke. Nekretnina mora biti uknjižena i bez tereta. Vrednost nekretnine koja se kupuje ili zamenske koja se nudi kao obezbeđenje mora biti u utvrđenim odnosima i procenjena od veštaka prihvatljivog od strane Banke;
-
Založna izjava na objektu u izgradnji (investitor i izvodjač prihvatljivi za Banku) do konstituisanja hipoteke, uz dva kreditno sposobna solidarna jemca;
- Mogućnost sudužnika (bračni drug, roditelji) za dopunu kreditne sposobnosti;
-
Menica/e potpisana/e od strane svih učesnika u kreditu;
- Administrativna zabrana svih učesnika u kreditu;
-
Osiguranje nekretnine od osnovnih rizika vinkulirano u korist Banke;
- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita;
- Gotovinski depozit;
Potrebna dokumentacija
- Popunjen obrazac Zahteva za kredit nakon obavljenog razgovora sa kreditnim referentom;
- Saglasnost za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa za sve učesnike u kreditu;
-
Fotokopije ličnih karata i pasoša korisnika kredita/sudužnika i žiranata;
- Poželjno je doneti na uvid plaćeni telefonski račun iz prethodnog meseca za korisnika kredita;
-
Isplatne liste zarada za poslednja 3 meseca za sve učesnike u kreditu i druga verodostojna dokumentacija za dopunu kreditne sposobnosti;
- Ukoliko je neko od učesnika kredita privatni preduzetnik, vlasnik firme ili zaposlen u istoj potrebno je da dostavi potvrdu o plaćenom porezu za prethodnu godinu i za zadnji kvartal tekuće godine, kao i izvod Rešenja o upisu u sudski registar (Izvod iz agencije za privredne registre), ne stariji od mesec dana;
- Izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra nepokretnosti, ne stariji od 5 dana;
- Priznanica o kupovini obrazaca Zahteva za kredit;
- Ukoliko podnosilac zahteva ne ispunjava uslove za dobijanje kredita osiguranog kod Nacionale korporacije za osiguranje stambenih kredita, kredit mu moze biti odobren po kamatnim stopama za model kredita bez osiguranja kod Nacionale korporacije uz otvaranje tekućeg računa u Hypo Alpe-Adria-Banci
SPECIFIČNI USLOVI ZA KREDITE SA OSIGURANJEM KOD NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE KREDITA
Administrativni troškovi Nacionalne korporacije
-
Jednokratna naknada Nacionalne korporacije za obradu zahteva, u iznosu od 30 € u dinarskojj protivvrednosti po srednjem kursu NBS;
Premija osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
-
Ukoliko korisnik kredita nema osiguranje života i ako su depozit/učešće veći ili jednaki od 30% (uključujući i 30%) premija osiguranja u visini od 1,75% iznosa odobrenog kredita
- Ukoliko korisnik kredita nema osiguranje života i ako su depozit/učešće u rasponu od 20 do 30%, ili je kredit bez učešća ili bez depozita premija osiguranja u visini od 2,75% iznosa odobrenog kredita
- Ukoliko korisnik kredita ima osiguranje života i depozit/učešće su veći ili jednaki od 30% (uključujući i 30%) premija osiguranja u visini od 1,5% iznosa odobrenog kredita
- Ukoliko korisnik kredita ima osiguranje života i depozit/učešće su u rasponu od 20 do 30%, ili je kredit bez učešća ili depozita premija osiguranja u visini od 2,5% iznosa odobrenog kredita

Prikaz mesečnih anuiteta na primeru od 10.000€
Rok/Kamatn stopa
6,25 %
7,25 %
8,25 %
120 meseci (10 god.)
112,96
118,07
123,32
240 meseci (20 god.)
73,25
79,19
85,35
360 meseci (30 god.)
61,63
68,27
75,17

 

Stanovi Beograd, placevi Beograd, kuce Beograd, reci koje kucate u Vasem pretrazivacu...


Pocetna - Beograd - Vesti - Agencije i posrednici - Stambeni krediti - Uredjenje enterijera - Dokumenti
Ponuda nekretnina - Potraznja nekretnina - Dodaj oglas - FAQ - Marketing - Kontakt


Copyright © 2006 Real Estate Belgrade - www.vidimSE.net - Web Design