Serbian >>>

English >>>

Predstavljamo Vam banke sa najpovoljnijim uslovima za dobijanje stambenih kredita...

Kako izabrati pravu banku (stambeni kredit)? Jednostvano, uporedite sve uslove banaka na nasem trzistu i izaberite najpovoljnije. Dobro pazite na sve moguce troskove koje pojedine banke naplacuju. Nas savet je da ne zurite i da pazljivo procitate svaku ponudu. Nadamo se da smo Vam olaksali posao.

Stambeni krediti
11 banaka

Za tacniju ponudu obavezno proverite zvanican sajt Banke

 


 

 

Zvanicni sajtovi banaka:

Alpha Banka

Banca Intesa

EFG Eurobank

Erste Banka

Hypo-alpe-adria Banka

Kbc banka

Komercijalna Banka

Credit Agricole banka

Postanska Stedionica

ProCredit Banka

Raiffeisen Bank

Societe Generale Bank

Srpska Banka

Univerzal Banka

Vojvodjanska Banka NBG

Volks Banka

Komercijalna Banka

Komercijalna banka odobrava više vrsta stambenih kredita i
kredita za adaptaciju, pod izuzetno povoljnim uslovima

BANKA ODOBRAVA:
 
 1. Kredite indeksirane u EUR finansirane iz sredstava Banke
  uz korišćenje sredstva iz budžeta Republike Srbije
   
 2. Kredite indeksirane u EUR finansirane iz sredstava Banke
  osigurane kod Nacionalne korporacije
   
 3. Kredite indeksirane u CHF finansirane iz sredstava Banke
  osigurane kod Nacionalne korporacije
   

  Ukoliko klijent  ne ispunjava uslove za kredit koje je
   propisala Nacionalna korporacija, Banka će ponuditi 
  sledeće usluge:

   

 4. kredite indeksirane u EUR finansirane iz sredstava Banke
   
 5. kredite indeksirane u CHF finansirane iz sredstava Banke
   
Krediti  finansirani iz sredstava Banke uz korišćenje
sredstava Republike Srbije , i krediti finansirani iz
sredstava Banke osigurane kod  Nacionalne korporacije

  1. Krediti indeksirani u EUR finansirani iz sredstava Banke uz
      korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije

 • iznos kredita - od 10.000 do 100.000 EUR
   
 • rok otplate - do 25 godina
   
 • kamatna stopa -6,90 na 70 % kredita - Banka, 0,10% na 20%
  kredita - RS što ukupno iznosi 4,45% na godišnjem nivou,
  promenljiva (maksimalna kamatna stopa=šestomesečni
  EURIBOR+4,865% na godišnjem nivou)
   
 • EKS - 5,37%
   
 • učešće -10% klijent , (20% RS)
   
 • naknada Banke -1,5% na 90% traženog kredita
   
 • kreditna sposobnost - iznos mesečnog anuiteta ne može preći
  50% neto mesečne zarade zajmotražioca(radni staž najmanje 6
  meseci na sadašnjem radnom mestu)
   
 • obezbeđenje kredita - solo menica,hipteka prvog reda na
  nekretninu koja je predmet kreditiranja u odnosu 1:1,11 uz
   ili neku drugu uknjiženu nepokretnost u korist
  Komercijalne banke a.d. Beograd u odnosu minimalno 1:1,3 ,
  osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke
   
 • osiguranje kod Nacionalne korporacije - premija osiguranja 1,5%
  do 2,5% uvećano za 0,25 % ukoliko klijent nema plaćeno životno
  osiguranje i jednokratna naknada 30 EUR
   
 • puštanje kredita u tečaj - uplatom na račun prodavca
  Zahtev za ovu vrstu kredita mogu podneti zajmotražioci
  - do 45 godina starosti
  - koji nemaju vlasništvo nad nekretninom ili imaju vlasništvo
    sa neadekvatnom strukturom nekretnine
  2. Krediti indeksirani u EUR finansirani iz sredstava Banke
      osigurani kod Nacionalne korporacije
 • iznos kredita - do visine kreditne sposobnosti
   
 • rok otplate - do 30 godina
   
 • kamatna stopa -7,25%  na godišnjem nivou promenljiva
   
 • EKS - 7,64% - 7,75%
   
 • učešće - 20% ili bez učešća
   
 • naknada Banke -1,50% od iznosa kredita
   
 • kreditna sposobnost - iznos mesečnog anuiteta ne može preći
  50% neto mesečne zarade zajmotražioca(radni staž najmanje 6
  meseci na sadašnjem radnom mestu)
   
 • obezbeđenje kredita - solo menica,hipteka prvog reda na
  nekretninu koja je predmet kreditiranja u odnosu 1:1,25 uz
  učešće od 20% ili neku drugu uknjiženu nepokretnost u korist
  Komercijalne banke a.d. Beograd u odnosu minimalno 1:1,3 bez
  učešća osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist banke
   
 • osiguranje kod Nacionalne korporacije - premija osiguranja 1,5%
  do 2,5% uvećano za 0,25% ukoliko klijent nema plaćeno životno
  osiguranje i jednokratna naknada 30 EUR
   
 • puštanje kredita u tečaj - uplatom na račun prodavca
 3. Krediti indeksirani u CHF finansirani iz sredstava Banke
     osigurani kod Nacionalne korporacije
 • iznos kredita - do visine kreditne sposobnosti
   
 • rok otplate - do 30 godina
   
 • kamatna stopa - 4,95 % na godišnjem nivou  promenljiva, EKS - 5,37% - 5,47%
   
 • učešće - 20% ili bez učešća
   
 • naknada Banke -2% od iznosa kredita
   
 • kreditna sposobnost - iznos mesečnog anuiteta ne može preći
  50% neto mesečne zarade zajmotražioca(radni staž najmanje 6
  meseci na sadašnjem radnom mestu)
   
 • obezbeđenje kredita - solo menica,hipteka prvog reda na
  nekretninu koja je predmet kreditiranja u odnosu 1:1,25 uz
  učešće od 20% ili neku drugu uknjiženu nepokretnost u korist
  Komercijalne banke a.d. Beograd u odnosu minimalno 1:1,3 bez
  učešća osiguranja nepokretnosti vinkulirano u korist Banke
   
 • osiguranje kod Nacionalne korporacije - premija osiguranja 1,95%
  do 2,95% uvećano za 0,25% ukoliko klijent nema plaćeno životno
  osiguranje i jednokratna naknada 30 EUR
   
 • puštanje kredita u tečaj - uplatom na račun prodavca

   4.Krediti indeksirani u EUR finansirani iz sredstava Banke

 • iznos kredita - do visine kreditne sposobnosti
   
 • rok otplate - do 25 godina
   
 • kamatna stopa -7,50%  na godišnjem nivou promenljiva, EKS 7,71%
   
 • učešće minimum 20%
   
 • naknada Banke - 1,75% od iznosa kredita
   
 • kreditna sposobnost - iznos mesečnog anuiteta ne može
  preći 50% neto mesečne zarade zajmotražioca (radni staž
  najmanje 6 meseci na sadašnjem radnom mestu)
   
 • obezbeđenje kredita - solo menica, hipoteka prvog reda na
  nekretninu koja je predmet kreditiranja u odnosu 1:1,25 ili
  neku drugu uknjiženu nepokretnost u korist Komercijalne
  banke a.d. Beograd u odnosu minimalno 1:1,3 , osiguranje
  nepokretnosti vinkulirano u korist Banke
   
 • puštanje kredita u tečaj - uplatom na račun prodavca
    5.Krediti indeksirani u CHF finansirani iz sredstava Banke
 • iznos kredita - do visine kreditne sposobnosti
   
 • rok otplate - do 25 godina
   
 • kamatna stopa -5,45% na godišnjem nivou promenljiva, EKS, 5,67%
   
 • učešće minimum 20%
   
 • naknada Banke - 2% od iznosa kredita
   
 • kreditna sposobnost - iznos mesečnog anuiteta ne može
  preći 50% neto mesečne zarade zajmotražioca (radni staž
  najmanje 6 meseci na sadašnjem radnom mestu)
   
 • obezbeđenje kredita - solo menica, hipoteka prvog reda na
  nekretninu koja je predmet kreditiranja u odnosu 1:1,25 uz
  učešće od 20% ili neku drugu uknjiženu nepokretnost u korist
  Komercijalne banke a.d. Beograd u odnosu minimalno 1:1,3 ,
  osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke
   
 • puštanje kredita u tečaj - uplatom na račun prodavca
USLOVI ODOBRAVANJA KREDITA ZA ADAPTACIJU STAMBENOG PROSTORA I POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA

Za iznose od 2.000 EUR do 5.000 EUR
 • rok otplate - do 123 meseci
   
 • kamatna stopa - 8,95 promenljiva , EKS - 9,45%
   
 • učešće - bez učešća (za sve kredite do 120 meseci obavezno 20%
  učešća)
   
 • naknada Banke -2% od iznosa kredita
   
 • kreditna sposobnost - iznos mesečnog anuiteta ne može preći
  40% neto mesečne zarade zajmotražioca(30% n.m.z. do 10 godina)
   
 • obezbeđenje kredita:
     I. menica i 1 žirant, administrativne zabrane ili
     II. solo menica, hipoteka prvog reda u odnosu min.1:1,3 ,
         osiguranje nekretnine vinkulirano u korist Banke
   
 • puštanje kredita u tečaj -50% zajmotražiocu u gotovini, 50%
  po osnovu faktura za materijal
Za iznose od 5.000 EUR do 10.000 EUR
 • rok otplate - do 123 meseci
   
 • kamatna stopa - 8,95 promenljiva , EKS - 9,45%
   
 • učešće-bez učešća (za sve kredite do 120 meseci obavezno 20%
  učešća )                                                                                  
   
 • naknada Banke - 2% od iznosa kredita
   
 • kreditna sposobnost - iznos mesečnog anuiteta ne može preći
  40% neto mesečne zarade zajmotražioca(30% n.m.z. do 10 godina)
   
 • obezbeđenje kredita:
     I.  menica i 2 žiranta, administrativne  zabrane
    II.  solo menica  hipoteka prvog reda u odnodsu min.1:1,3 ,
         osiguranje nekretnine vinkulirano u korist Banke
   
 • puštanje kredita u tečaj -50% zajmotražiocu u gotovini, 50%
  po osnovu faktura za materijal
BEZ OBZIRA NA VRSTU KREDITA, BANCI JE POTREBNO DOSTAVITI SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:
 • zahtev za kredit (na obrascima Banke sa overom podataka
  korisnika kredita i administativnom zabranom)
   
 • kupoprodajni ugovor
   
 • izvod iz zemljišnih knjiga za nekretninu koja je predmet uspostavljanja hipoteke
   
 • potpisana saglasnost za pribavljanje izveštaja kreditnog biroa

 

Stanovi Beograd, placevi Beograd, kuce Beograd, reci koje kucate u Vasem pretrazivacu...


Pocetna - Beograd - Vesti - Agencije i posrednici - Stambeni krediti - Uredjenje enterijera - Dokumenti
Ponuda nekretnina - Potraznja nekretnina - Dodaj oglas - FAQ - Marketing - Kontakt


Copyright © 2006 Real Estate Belgrade - www.vidimSE.net - Web Design