Serbian >>>

English >>>

Predstavljamo Vam banke sa najpovoljnijim uslovima za dobijanje stambenih kredita...

Kako izabrati pravu banku (stambeni kredit)? Jednostvano, uporedite sve uslove banaka na nasem trzistu i izaberite najpovoljnije. Dobro pazite na sve moguce troskove koje pojedine banke naplacuju. Nas savet je da ne zurite i da pazljivo procitate svaku ponudu. Nadamo se da smo Vam olaksali posao.

Stambeni krediti
11 banaka

Za tacniju ponudu obavezno proverite zvanican sajt Banke

 


 

 

Zvanicni sajtovi banaka:

Alpha Banka

Banca Intesa

EFG Eurobank

Erste Banka

Hypo-alpe-adria Banka

Kbc banka

Komercijalna Banka

Credit Agricole banka

Postanska Stedionica

ProCredit Banka

Raiffeisen Bank

Societe Generale Bank

Srpska Banka

Univerzal Banka

Vojvodjanska Banka NBG

Volks Banka

 

Nacionalna Banka Grčke

NAMENA
- Krediti za kupovinu, izgradnju, dogradnju i proširenje stambenih objekata
- Kredit za kupovinu lokala
 

IZNOS KREDITA
Maksimum: 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Iznos kredita (LTV) može biti max 80% od tržišne vrednosti nekretnine koja je ponuđena kao obezbeđenje

ROK OTPLATE
Od 5 do 25 godina

KAMATNA STOPA
5,95% fiksna za prvu godinu. Promenljiva za naredne godine 7,95% (u skladu sa poslovnom politikom banke)
Efektivna kamatna stopa (EKS) od 6.34% (za prvu godinu)

NAČIN OTPLATE
Jednaki mesečni anuiteti
Valuta kojom se indeksira kredit – euro

PREDUSLOVI
• Nije potreban prijem plate preko NBG
• Korisnici kredita moraju biti punoletnoa fizička lica sa stalnim zaposlenjem, ne mlađa od 25 godine u trenutku podnošenja zahteva i ne starija od 65 godina, u trenutku dospeća poslednjeg anuiteta
• Rezident Srbije i Crne Gore
• Ukoliko je korisnik kredita u bračnoj zajednici, supružnik potpisuje ugovor o kreditu kao ko-korisnik
• Minimalni neto godišnji porodični prihod 2.000 EUR, minimalna mesečna neto plata EUR 150.
• Rata kredita ne moze preci vise od 33-38% ukupnog mesecnog neto priliva.

OBEZBEDJENJE KREDITA
• Hipoteka I reda na uknjizenoj nekretnini koja se kupuje ili je vlašnistvo korisnika kredita ili drugog lica koje takodje potpisuje Ugovor o kreditu. Hipoteka I reda se uspostavlja na osnovu OVERENE ZALOŽNE IZJAVE. Tekst zalozne izjave utvrdjuje Banka.
• Osiguranje života korisnika kredita
• Osiguranje imovine – nekretnine koja je banci ponuđena kao obezbeđenje. Rizici koji se osiguravaju: rizik od požara, zemljotresa, poplave i izliva vode

NAČIN ISPLATE
• Za kupovinu stana/kuće - Sredstva se isplaćuju u korist prodavca po srednjem kursu NBS, kao i otplata mesecne rate po srednjem kursu NBS.

• Za izgradnju, dogradnju i proširenje stana/kuće - Sredstva se uplaćuju na račun korisnika kredita

PRIMER (u EUR)
 
Iznos Mesečna Rata*
10.000 EUR   64 EUR
20.000 EUR 129 EUR
30.000 EUR 194 EUR
* iznosi mesečnih rata su sa uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 5.95% za prvu godinu i efektivnom kamatnom stopom od 6.34% (za prvu godinu) sa periodom otplate od 25 godina
 

DOKUMENTA POTREBNA ZA INICIJALNO ODOBRENJE STAMBENOG KREDITA:
1. Zahtev za kredit [1 strana (PDF 462 kb), 2. strana (PDF 293 kb) i 3. strana (PDF 315 kb)]- potpisan od strane korisnika i ko-korisnika
2. Kopija licne karte korinika i ko-korisnika (origninal se podnosi na uvid)
3. Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF 616 kb) za poslednja tri meseca (ako je moguce za poslednjih šest meseci) za korisnika i ko-korisnika
4. Dokaz o prihodima iz ostalih izvora
5. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama korisnika i ko-korisnika (izdat od strane opštine gde ste prijavljeni)
6. Izjava o obavezama prema drugim bankama (PDF 34 kb) koja mora biti overena u sudu
7. Uverenje da se ne vodi sudski postupak protiv korisnika i ko-korisnika
* Ukoliko je korisnik kredita u bracnoj zajednici, istu dokumentaciju podnosi i supružnik

DOKUMENTA POTREBNA ZA KONAČNO ODOBRENJE STAMBENOG KREDITA:
1. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti overen u sudu
2. Izvod iz zemljišnih knjiga, katastra nepokretnosti ili intabulacione-tapijske knjige kao dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nudi kao obezbedjenje ne stariji od 3 dana od datuma podnošenja zahteva

PROVIZIJA ZA OBRADU ZAHTEVA
EUR 10,00 u dinarskoj protivvrednosti

TROŠKOVI PROCENITELJA I ADVOKATA
Na teret korisnika kredita

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
2% od vrednosti odobrenog kredita

SPECIJALNE POVOLJNOSTI
• Mogucnost inicijalnog odobrenja stambenog kredita bez konkretne nekretnine. Pustanje kredita nakon pronalazenja konkretne nepokretnosti.
• Nema troskova Nacionalne Korporacije

 

Stanovi Beograd, placevi Beograd, kuce Beograd, reci koje kucate u Vasem pretrazivacu...


Pocetna - Beograd - Vesti - Agencije i posrednici - Stambeni krediti - Uredjenje enterijera - Dokumenti
Ponuda nekretnina - Potraznja nekretnina - Dodaj oglas - FAQ - Marketing - Kontakt


Copyright © 2006 Real Estate Belgrade - www.vidimSE.net - Web Design