Serbian >>>

English >>>

VESTI NEKRETNINE - Procitajte najvaznije vesti  i dogadjaje u Beogradu...

Ariva 2006:   :: januar :: februar :: mart :: april :: maj :: jun :: jul :: avgust :: septembar :: oktobar ::
:: novembar :: decembar ::

- povratak na vesti za tekuci mesec...

Arhiva 2006 - FEBRUAR:
 

Kako do hipotekarnog kredita
Beograd -- Stupanjem na snagu zakona o hipoteci moći će se kupiti na kredit stan koji nije uknjižen i koji se tek gradi.

B92 - Utorak, 28. Februar 2006.
Dve trećine stanova u Beogradu vode se u zemljišnim knjigama kao njive ili livade, jer nisu unjiženi. Nešto bolja situacija je u centralnoj Srbiji. Sada će se stambeni krediti moći da se dobiju i za kupovinu neuknjiženog, kao i stana u izgradnji. Stručnjaci kažu da to ipak neće uticati na pad cena nekretnina.

Stanovi u Srbiji, bilo novi ili stari, daleko su najskuplji u Beogradu, gde kvadrat košta od 800 evra na periferiji do dve i po hiljade evra u centru. "Više se nude stanovi u izgradnji, ali je i potražnja jako velika, tako da neće doći do promene cene novoizgrađenih stanova. A takozvana stara izgradnja, do sada nije bila ni tražena, ali ja očekujem da će do kraja godine njihova cena biti nešto niža", kaže Srđan Bogićević, iz agencije za nekretnine Feniks

Kamata na stambene kredite u proseku iznosi osam odsto godišnje. Bankari kažu da kamate u skorije vreme neće ni dalje padati, jer su uslovi kreditiranja i dalje rizični.

Miroslav Rebić iz Sosijete ženeral banke kaže da zavisi od banke do banke kako će da iskoristi tu mogućnost kreditiranja. "Najveći rizik sada je za banku koji investitor radi na izgradnji tih stanova koji se kupuju na kredit i da li će izgradnju privesti krajnjoj nameni", kaže on.

Ko se odluči za stambeni kredit od, recimo, 50 hiljada evra, mora da računa i na početne troškove: 10.000 evra za 20 odsto učešća, 8.000 evra ostalih troškovi kao što su porez, takse, usluge agencije, banke i korporacije, dok su troškovi upisa hipoteke sada 30 evra, umesto dosadašnjih 500 evra.

Da se ne bi dogodilo da se isti stan založi nekoliko puta, formiraće se centralni registar hipoteka. Podaci o svim hipotekama u Srbiji na sajtu Republičkog geodetskog zavoda trebalo bi da se nađu u oktobru, pri čemu će se voditi računa o zaštiti privatnosti građana koji su uzeli hipotekarne kredite.


 

Danas počinje primena zakona o hipoteci
Danas - Ponedeljak, 27. Februar 2006.

Beograd
- Zakon o hipoteci koji počinje da se primenjuje danas ima za cilj da reši sve probleme koji su postojali u dosadašnjem hipotekarnom pravu, izjavio je srpski ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić. On je kazao da bi zakon trebalo da omogući uzimanja hipoteke na objektima koji su neuknjiženi, kao i na objektima u izgradnji. Parivodić je dodao da će se ubrzati i eventualna procedura prodaje nepokretnosti pod hipotekom, radi namirenja potraživanja banke u slučaju neservisiranja hipotekarnog kredita, koja bi, kako je naveo, trajala od tri do šest meseci. Beta

 

Tatin stan pod hipoteku
Novosti - Petak, 24. Februar 2006.

BANKE odobravaju stambene, a odnedavno i gotovinske kredite sa većim iznosima, samo uz hipoteku, kako je i predvidela Narodna banka Srbije. To su dugoročne pozajmice na deset i više godina, za koje banke kao obezbeđenje zahtevaju zalog nad nekretninom koja je uknjižena, a od marta kao garancija moći će da se koristi i građevinska dozvola za tek započetu izgradnju. Zasada, građani najčešće pod hipoteku stavljaju stan ili kuću koju kupuju ili nekretninu koja pripada roditeljima, a vrlo retko garanciju traže od daljih rođaka ili prijatelja.
Zalog nad stanom može da se stavi samo ako je upisan u javne knjige i to je do sada bio veliki problem za mnoge podstanare da pronađu takve nekretnine. Kako, na primer, kažu u HVB banci koja je odobrili više od 500 stambenih kredita, najveći procenat uknjiženih kvadrata je u Novom Sadu i u ovom gradu su i odobrili najviše pozjamica. Takođe, u Vojvodini je lakše uknjižiti stambene objekte, a procedura stavljanja hipoteke na stan je jednostavnija i zahteva manju papirologiju, nego što je u drugim gradovima u Srbiji.
Šta zakon omogućava da se stavi pod hipoteku? Pre svega zemljište i to poljoprivredno, šume, šumsko zemljište, neizgrađeno i izgrađeno zemljište, što može da bude dobra garancija za zajmove koji uzimaju seljaci. Zatim slede stanovi i delovi zgrada, porodične stambene zgrade, kuće za stanovanje zemljoradnika, vile i vikendice, poslovne prostorije, lokali, objekti društvenog standarda, fabričke i pomoćne zgrade, magacini, skladišta, ugrađena oprema, proizvodne hale, garaže... Zalog se upisuje na celu neporektnost, na suvlasnički deo ili na zemljište ili objekat koji su zajedničko vlasništvo dvoje ili više ljudi.
Iako nekretnine godinama, jer su u pitanju krediti na duži rok gube na vrednosti, bankari ipak najviše vole kada svoju pozajmicu daju uz hipoteku. Naime, svaka nekretnina mora da bude vrednija za određeni procenat od zajma koji se uzima i najčešće je odnos jedan prema 1,25, a može da ide i do 1,6 kada se odobravaju veće keš zajmove. Uz to, bankari smatraju da stanovi i kuće ne mogu mnogo da izgube na vrednosti u narednih 10, 20 ili 30 godina, a neke na boljim lokacijama, u nekom trenutku mogu da budu i vrednije. S druge strane, naplativost kredita sa hipotekom je gotovo stoprocentna i gotovo nimalo rizična za banku.
Veoma je važno da su građani koji koriste zajam sa hipotekom vlasnici ili imaju založnu izjavu za neku nekretninu i da nad zemljištem, stanom ili kućom već ne postoji hipoteka. Za vrednost hipoteke važni su namena nepokretnosti i lokacija, starost i vrsta građevinskog objekta, materijal od koga je podignuta, udaljenost od javnih puteva, vodovoda i eletrične mreže... Vrednost procenjuje sduski veštak, a sudska taksa se utvrđuje u zavisnosti od visine kredite i kod opštinskih sudova iznose do 50.000 dinara.
Narodna banka Srbije na svom sajtu upozorava građane da budu obazrivi kada uzimaju hipotekarne pozajmice i da dobro promisle jer su to krediti sa dugačkim rokom otplate i moraju da računaju na to da će im primanja i u budućnosti podmirivati obaveze, kako ne bi ostali bez nekretnine. Svi dugoročni zajmovi se odobravaju sa deviznom klauzulom i dužnik treba da ima u vidu da svaka promena kursa znači potencijalno i dodatne troškove. Uz to treba računati i na izdvajanje za osiguranje nekretnine i nosioca zajma, a polise se prenose na banku.
Hipotekarne kredite mogu da koriste i preduzeća za finansiranje kupovine poslovnog prostora, uvoza i izvoza, obrtnih sredstava i investicija. Ove pozajmice mogu da budu kratkoročne do godinu dana ili dugoročne sa rokom otplate od tri do deset godina. Kao sredstvo obezbeđenja osim hipoteke nad nekretninom, može da se stavi zaloga na robi, opremi ili se koriste garancije prihvatljivih zapadnih banaka ili koorporacija.

"FOLKS BANKA"
"FOLKS banka" već uveliko odobrava kredite za izgradnju građevinskim firmama. Isplata je sukcesivna posle podnošenja privremene situacije. Nad objektima koji se tek zidaju do sada nije mogla da se stavi hipoteka, ali je uslov za dobijanje zajma bio pravosnažna građevinska dozvola. Umesto zaloga, garancija za otplatu pozajmice i završetak radova je kapital preduzeća koje se posebno osniva.

KREDITI
U SRBIJI zasada desetak banaka odobrava hipotekarne kredite. U proteklih šest meseci nešto više od 1.000 podstanara je do krova nad glavom došlo uz pomoć pozajmice. Država u ovoj godini planira da sa 3.000 novih stambenih kredita finansijski pomogne mladima do 45 godina. Olakšica će biti i novi Zakon o hipoteci koji stupa na snagu u ponedeljak, a predviđa stavljanje u zalog i objekata koji nisu uknjiženi.

PRE UZIMANJA HIPOTEKARNOG KREDITA, BANKARE PITAJTE BAŠ SVE

DVE RATE I - ZBOGOM

HIPOTEKARNE kredite za kupovinu stanova najčešće uzimaju mlađi bračni parovi. Pre nego što se odluče da založe kuću koja je u njihovom, ili vlasništvu njihovih rođaka, imaju bezbroj pitanja za bankare.
- Šta se događa ako ne platim ratu? Ko procenjuje vrednost kuće? Moram li ja da obezbedim veštačenje? Ovo su samo neka od pitanja kojima me bombarduju - rekao nam je menadžer zadužen za stambene kredite u "Komercijalnoj banci". - Obično se radi o većim sumama novca i ljudi hoće da znaju svaku sitnicu. Uostalom, pre nego što počnu ozbiljnije da razmišljaju o podizanju kredita, ja im sve objasnim do najsitnijih detalja. Hoću da se uverim da znaju u šta se upuštaju - dve neplaćene rate i oduzima im se imovina koju su stavili pod hipoteku.
Iskustvo većine banaka je da se pod hipoteku stavlja stan koji se kupuje. Može se založiti samo izgrađena i uknjižena nekretnina. Iako su mnogi pokušali da založe njive i šume, banke ih ipak, mnogo ređe prihvataju.
- Već godinama sa suprugom i sinom stanujem kao podstanar - kaže M. J. - Mnogo smo razmišljali i rešili da podignemo kredit i skućimo se. Moji roditelji su mi dali da stavim pod hipoteku kuću u Leskovcu, u kojoj oni žive. Nije im bilo svejedno, ali i ja i suprug smo stomatolozi i imamo siguran posao i redovna primanja.
Osim stanova i kuća, pod hipoteku se mogu stavljati i garaže i lokali. Da bi pomogli najbližima, svoju imovinu u zalog stavljaju članovi najuže porodice, a zatim i ujne, ujke, stričevi, tetke...
- Došao sam na razgovor oko podizanja kredita. Najbolji prijatelj mi je dao svoju kuću da je založim pod hipoteku - objašnjava S. T. kojeg smo u četvrtak zatekli u čekaonici jedne banke u centru grada. - Supruga i ja smo hteli da podignemo kredit od 100.000 evra. Kuća mojih roditelja u centralnoj Srbiji procenjena je da vredi 90.000 evra. Zahtev banke je da imovina koju stavljamo u zalog bude za 20 odsto vrednija od kredita koji nameravamo da uzmemo. Obišli smo sve rođake kojih smo se setili, ali su nas - ili odbili, ili imovina nije bila dovoljne vrednosti. Na kraju mi je moj najbolji prijatelj dao svoj stan u Novom Beogradu kao zalog.
B. G. PETROVIĆ

 

Hipoteka i na objekte u izgradnji
Nove bankarske olakšice za kupovinu stanova preko kredita

Blic - Sreda, 22. Februar 2006.

Stavljanje hipoteke na objekte u izgradnji, kao i na građevine koje nisu u katastru, biće moguće od 27. februara, kada će početi i primena Zakona o hipoteci. Izuzeti će biti jedino završeni objekti i oni u izgradnji koji nisu dobili pravosnažno odobrenje za gradnju.

Banke pripremaju svoje ponude stanovništvu te podvrste stambenih kredita, a pojedine najavljuju pojednostavljenu proceduru i niže troškove uspostavljanja hipoteke.

Na osnovu ovog zakona, i investitori i građani moći će da uzmu hipotekarni kredit. Hipoteka koja se stavlja na objekat koji se tek zida ugovara se između banke i investitora, a kako objekat niče, tako je i postepen priliv novca za njegovu izgradnju. Osnovni uslov da bi investitor mogao da konkuriše za ovu vrstu zajma jeste da ima odobrenje za građevinsku gradnju i da je zemljište upisano u registar nepokretnosti.

Bankari smatraju da kod ove vrste stambenih kredita postoji prevelik rizik za sve učesnike u poslu, zbog neizvesnosti. Kupci stanova, ipak, snose najveći rizik, pošto ne stupaju odmah u posed nepokretnosti, ali su dužni da odmah otpočnu sa otplatom kredita kada ga zaključe.

Kada je reč o građanima koji kupuju stan koji se gradi, procedura je da odu u željenu banku sa kopijom odobrenja za gradnju, koji dobijaju od investitora sa kojim su zaključili ugovor. Potreban je i ugovor za kupovinu stana koji će tek biti sazidan.

- Banka procenjuje ko je investitor, ako mu veruje da će objekat biti izgrađen, onda će odobriti i kredit građaninu, a novac se prosleđuje investitoru - objašnjava Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Od kraja februara, primenom novog zakona postupak sprovođenja hipoteke biće pojednostavljen, a troškovi niži.

- Do sada su troškovi uspostavljanja hipoteke bili jako veliki, čak i do 65.000 dinara i određeni broj klijenata je zbog toga i odustajao od kredita. Od 27. februara ti troškovi neće prelaziti iznos od 6.000 dinara. Zasnivanje hipoteke će se obavljati na osnovu založne izjave i čitav proces odobravanja kredita biće skraćen na samo nekoliko dana. Postupak će se pojednostaviti jer neće biti suvišnog administriranja i mešanja državnih organa - kaže Petar Jovanović, direktor odeljenja za razvoj proizvoda iz „Rajfajzen banke“.

Prilikom uspostavljanja hipoteke na neuknjižen objekat, ona se upisuje u katastar ili zemljišnu knjigu, i to na objekat u izgradnji na zemljištu gde se gradi. Šta to konkretno znači, ministar Parivodić objašnjava na primeru Novog Beograda, gde u zemljišnim knjigama nema stanova, već je samo uknjiženo zemljište. Hipoteka za objekat u izgradnji ili na onaj koji je neuknjižen upisuje se na ulošku gde se vodi zemlja.

U „Hipo Alpe-Adrija banci“ objašnjavaju da će se investitori ocenjivati u svakom pojedinačnom slučaju, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i stanjem koje veštak iz oblasti građevine utvrdi na terenu.

Danijela Nišavić

 

BEZAKONJE NA KVADRAT!
Zgrada u Mosorskoj ulici preko noći s planiranog 441 izrasla u objekat od 1.900 kvadratnih metara

Kurir - Sreda, 15. Februar 2006.

Stambeni objekat u Mosorskoj 7, na Voždovcu, koji su gradski čelnici prošle godine proglasili proizvodom urbanističke mafije, od skoro je dobio nove stanare! Istina, grad vodi spor s investitorima Sinišom Nikolićem i Božidarom Stojanovićem, ali, izgleda, bezuspešno. Kako ističe Smilja Radaković-Jelić, čija se kuća nalazi kraj velelepnog i za rušenje planiranog objekta, niko od nadležnih nema nameru da reaguje.

Kako je Kurir ranije pisao, zgrada u Mosorskoj je, prema urbanističkom planu, imala 441 kvadratni metar, da bi po završetku gradnje naprasno dostigla 1.900 kvadrata. Jelićeva ističe da je Ministarstvo za kapitalne investicije poništilo dve građevinske dozvole ovom objektu. Međutim, "uz pomoć moćnika, zgrada je zaživela i preživela uknjiženje", dok je ministar Velimir Ilić, navodno, obezbedio svetlo, kupanje i grejanje novim stanarima.

- Nakon dolaska Velje Ilića na gradilište, zgrada je ilegalno dobila kanalizaciju, grejanje i vodu. Zatim je preko noći, na trotoaru, nikla divlja trafo-stanica, a stanari su dobili struju. Suludo je što građani rizikuju svoj novac i kupuju stanove od mafije. Većina njih kaže da je upoznata sa situacijom i veruje da će se zgrada legalizovati - objasnila je za Kurir Smilja.

Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting ARC je 2003. godine radilo detaljnu analizu, koja je pokazala da je divlji objekat oštetio susedne kuće i samim tim im umanjio vrednost.
- Kad se stanovi u Mosorskoj rasprodaju, investitori neće imati nadležnost i samim tim će oprati ruke. A ako se nešto desi mojoj kući, ja neću imati gde da naplatim štetu koja može da me snađe.

- Za sve je kriva opština Voždovac, koja sarađuje s mafijom umesto da s gradonačelnikom Nenadom Bogdanovićem utiče na brisanje uknjiženje - kaze Smilja i dodaje da je situacija odavno sazrela za debelu krivičnu prijavu, koja, nažalost, već uveliko luta po Petom opštinskom sudu.

Glavni gradski arhitekta Đorđe Bobić kaže da je trenutna situacija alarmantna kako za nadležne, koji su bili dužni da reaguju na vreme, tako i za ljude koji se useljavaju u nezakoniti objekat.
- Posao sam uradio shodno propisima. Prijavio sam nepravilnosti prilikom izgradnje i tu se moja obaveza završava.

- Nisam siguran protiv koga je sve podneta krivična prijava, ali čini mi se da je prvi gradski branilac podneo krivične prijave protiv izvođača i investitora radova. Da li će taj narod kasnije biti iseljen iz tog objekta, stvarno ne znam, jer ja o tome ne odlučujem. A da su rizikovali svoj novac, svakako jesu, jer nisu dobro proverili legalnost objekta u Mosorskoj 7.

(A. J.)

 

Danas - Utorak, 7. Februar 2006.
U Beogradu živi više od 40 hiljada Roma

Uređenje naselja po kategorijama

Beograd - Problem urbanizacije romskih i drugih neuređenih naselja u Beogradu uskoro bi trebalo da bude rešen. Trenutno više od 40 hiljada Roma u Beogradu živi u 120 naselja koja su uglavnom neadekvatna za stanovanje.
- Nisu sva romska naselja istog kvaliteta. Najlošije kategorije su slamovi, Deponija na obali Dunava i naselje ispod mosta Gazela gde su "kuće" od negrađevinskog materijala, kartona ili lima. Ova naselja predstavljaju loše okruženje za život što se odražava na zdravlje i navike ovih ljudi. U drugu kategoriju ubrajaju se nehigijenska naselja poput onog u Marinkovoj bari i Orlovskog naselja gde su kuće boljeg kvaliteta ali ne postoji infrastruktura - rekao je za Danas Vladimir Macura, potpredsednik Društva za unapređenje romskih naselja.
Prema njegovim rečima, Generalni plan koji je napravljen rešavao bi problem uređenja romskih naselja prema kategorijama u kojima su smešteni. Tako bi naselja dobrog kvaliteta, koja zadovoljavaju određene kriterijume, bila legalizovana kako bi dalje mogla da se uređuju i da se razvija infrastruktura, najpre kanalizaciona i vodovodna mreža. Naselja koja ne zadovoljavaju osnovne uslove za život, ili su na lokaciji koja za njih nije predviđena, bila bi raseljena.

- Siromašni Romi prvi put se ubrajaju u socijalno ugroženu kategoriju stanovništva Generalnim urbanističkim planom iz 2003. godine. Njime su predviđene lokacije za izgradnju stanova za sve socijalno ugrožene kategorije građana, pa i za Rome. Ovi stanovi bili bi u vlasništvu Grada i izdavali bi se na osnovu kriterijuma koji bi bili propisani. Takođe, stanari bi prema svojim mogućnostima snosili određeni deo troškova stanovanja. Akcionim planom Republike Srbije za stambenu oblast iz 2005. godine predviđena su rešenja za uređenje romskih naselja, kojima se predviđa uključivanje Roma u redovne tokove društva u Dekadi Roma. Ovim planom bi u periodu od 2005. do 2015. godine Romi bili uključeni u redovne tokove života.

 

Bench-Market - Ponedeljak, 6. Februar 2006.
WayPoint Pocket Real Estate Edition


Kompanija Mobile Crossing je ozbacila na tržište ručni računar sa GPSom, oznake WayPoint Pocket Real Estate Edition. Ovaj uređaj je namenjen i specijalno dizajniran imajući na umu agente za trgovinu nepokretnostima. Prema tvrdnjama same kompanije u pitanju je prvi uređaj namenjen ovakvom vidu upotrebe, sa softverom specijalno prilagođenim ciljnoj grupi kojoj je namenjena. Uređaj je razvijen u saradnji sa Pocket Real Estate, firmom koja proizvodi softverska i druga rešenja na ovom polju. Ovaj uređaj pored tih mogućnosti raspolaže i svime čime raspolaže jedan PDA, sa funkcionalnošću koju mu omogućuje Windows Mobile operativni sistem. Preporučena cena za WayPoint Pocket Real Estate iznosi oko 800 dolara.


B92 - 5. februar 2006.
Oslo najskuplji, Beograd na 107
mestu
Njujork -- Nakon što je 14 godina bio najskuplji grad na svetu, Tokio to više nije, pošto je na čelnu poziciju izbio glavni grad Norveške Oslo.

Posebno osnovana svetska komisija Ekonomist grup, zadužena za praćenje kvaliteta života u 130 svetskih gradova, posle upoređivanja cena stanovanja, hrane i osnovih potrepština, izračunala je da je norveška metropola najskuplja na svetu. Tokio je sada na drugom mestu, a treći je Rejkjavik. Beograd je pri dnu, na 107. mestu, posle Zagreba, koji je 105, ispred većine afričkih gradova.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da zemlje u tranziciji, među kojima je i naša, beleže veliki rast cena u svim oblatima koje se vrednuju, a posebno u nekretninama.

U vrhu liste najskupljih našli su se i Osaka, Pariz, Kopenhagen, London, Cirih, Ženeva i Helsinki.

Komisija je ustanovila da su troškovi života u celome svetu veći nego lane, a najveći rast zabeležio je Istanbulu, gde su troškovi života povećani čak za pet posto, pa se turska metropola našla na 48. mestu.

Porast beleže i Prag (58), Varšava (63), Kijev (82) i Bukurešt (95.). Gradovi Severne i Južne Amerike našli su se između 10. i 30. mesta, što znači da imaju stabilnu ekonomiju.


Glas Javnosti 3. Februar 2006
Grad dao četiri parcele zemljišta u zakup

Grad je, nakon sprovedenog postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom, dao u zakup četiri parcele neizgrađenog zemljišta u državnoj svojini radi izgradnje poslovno-komercijalnih i stambenih objekata.
Tri parcele od 4.400, 4.793 i 9.648 kvadratnih metara u novobeogradskom Bloku 11a na uglu Bulevara Mihaila Pupina i Ulice Trešnjinog cveta pripale su preduzećima "Alba invest", "Invej" i "Promo media".

Preduzeće "Alfa invest" će na ime zakupa platiti 502.796.530 dinara, "Invej" 681.288.367 dinara, a "Promo media" 757.865.334 dinara. Četvrta parcela od oko 28.235 kvadratnih metara koja se nalazi između ulice Marijane Gregoran i Mirijevskog bulevara dodeljena je preduzeću "Mikos gradnja" po ceni od 406.869.173 dinara.
B. V.

- povratak na vesti za tekuci mesec...
 

Stanovi Beograd, placevi Beograd, kuce Beograd, reci koje kucate u Vasem pretrazivacu...


Pocetna - Beograd - Vesti - Agencije i posrednici - Stambeni krediti - Uredjenje enterijera - Dokumenti
Ponuda nekretnina - Potraznja nekretnina - Dodaj oglas - FAQ - Marketing - Kontakt


Copyright © 2006 Real Estate Belgrade - www.vidimSE.com - Web Design